Kris och sjukdom - de nya accessoarerna, Någon djävla ordning & Jag säger upp mig!

Kris och sjukdom - de nya accessoarerna, Någon djävla ordning & Jag säger upp mig!